Make your own free website on Tripod.com

Poor Prince Soundtrack

 

Ping Qiong Gui Gong Zi

Soundtrack

16 Tracks

$18-$20 (SGD)

 

 

 

1. Tai Lang de Zhe Fu  : Download : Lyrics :
2. Tai Lang Xiang Yao Qian  : Download : Lyrics :
3. Kong Zi Yao Fei San Zi Tou Dang Feng Huang  : Download : Lyrics :
4. Shan Pu de Xuan Zhe  : Download : Lyrics :
5. Kong Zi De Qiu Xing  : Download : Lyrics :
6. Ruo Ren Lian Ai De Tai Lang  : Download : Lyrics :
7. Shan Pu Dui Tai Lang Zi Ai  : Download : Lyrics :
8. Tai Lang An Lian Le  : Download : Lyrics :

9. Kong Zi de Shi Suan

 : Download : Lyrics :

10. Shan Pu Shi Lian Zhi Ge

 : Download : Lyrics :
11. Mei Jia De Chu Ji  : Download : Lyrics :
12. Tai Lang de Mian Bao  : Download : Lyrics :
13. Tai Lang Jia You  : Download : Lyrics :
14. Xie Xie Nie! Ge  : Download : Lyrics :
15. Tai Lang Diu Ah Jian You Yi Zhi Ge  : Download : Lyrics :
16. Yu Chun! Ni Ren Zhen Hao  : Download : Lyrics :

Back To Albums